Væpnet aksjon i Froland

Politiet arresterte en 41-åring to ganger på samme dag.