83 millioner i overskudd

Vest-Agder fylkeskommune vil antagelig få et regnskapsmessig overskudd på 83,7 millioner kroner for 2006.