NavnedagDet er navnedag for Hugo og Hogne. Hugo er et tysk navn, kortform av navn på «hug» — tanke, sinn. Kjent hos oss fra 1700-tallet. I dag brukes Hugo av 1228 som første og 656 som eneste fornavn. Hogne, norrønt Hogní, er et av de eldste navn vi kjenner, helt fra 700-tallet. Det tilhører roten «hag» - gjerde, innhegning og betyr trolig verner. Hogne var et forholdsvis vanlig navn i middelalderen. Brukes i dag av 362 som første og 295 som eneste fornavn. Navnedag har Tom Hugo Hermansen fra Kristiansand