• TØRKER: Inspektør Øystein Iglebæk har sørget for at det står tørkemaskiner rundt i gymbygget. FOTO: Kjartan Bjelland

Saboterte dør med kongler

Personene som satte på brannslangene i gymsalene på Grim skole hadde puttet kongler i dørlåsen så den ikke gikk igjen.