• Torbjørn Witzøe FOTO: Torbjørn Witzøe

Kroslid krever forbikjøringsfelt på E 39

Økt trailertrafikk sinker lokal— og gjennomgangstrafikken på E 39. I Lister mobiliseres det for å få et forbikjøringsfelt like øst for Flekkefjord.