Sørlandsbanen stengt mellom Brusand og Hellevik

Kabelbrudd på grunn av anleggsarbeid ved Ogna stasjon gjør at Sørlandsbanen er stengt mellom Hellevik og Brusand på Jæren.