KRISTIANSAND Og NABOKOMMUNENEDet er sant. Mens bare hver femte nordmann er fornøyd med helsen sin, mener hver tredje kristiansander at han/hun har utmerket helse og er frisk som en fisk.Det er jo noe underlig når man tenker på at kristiansandere og vestegder for eksempel får kreft ti prosent oftere enn andre nordmenn, at de røyker mer og har dårligere levekår enn andre. Men, men. Godt selvbilde er slett ikke å forakte.Hvor vi har dette fra?Den utmerkede og ganske tykke lefsa heter «Fakta og analyser» og er en trykksak som rådmannen i Kristiansand sender ut sammen med sitt budsjettforslag. En spennende samling statistikk, grafikk og kolonner som forteller mye om hvordan det står til med kristiansandere, venndøler, songdøler og folk i egnen.Vi har lest til øyet ble stort og vått. Ikke fordi vi ble rørt, men fordi skriften var ganske liten.Her er et knippe fakta som kanskje endrer litt på oppfatningen av deg selv, naboen eller landsdelen. Les og lær, rett og slett: VISSTE du at

Kristiansand egentlig holder liv i nabokommunene sine også?Byen har hele 115 prosent arbeidsplasser i forhold til folketallet — slik at naboene kan pendle inn for å hente lønn og velstand. Songdølene pendler mest. Halvparten av dem jobber i Kristiansand. Av venndølene og søgnefolk er det 41 prosent som jobber i byen, mens rundt 25 prosent av lillesandsfolk, birkenesinger og ivdøler gjør det samme. Kristiansanderne pendler minst. 84 prosent av dem jobber i egen kommune. Tallene viser også at pendlingene øker - selv i disse miljøtider. Det er over tid skjedd en sentralisering av arbeidsplasser i takt med at vi har gått over til servicesamfunnet. VISSTE du at

ivdølene bor flottest? Nesten alle som bor i Iveland bor i enebolig - hele 91 prosent av befolkningen. I Kristiansand bor bare 43 prosent i eneboliger. Til gjengjeld bor 21 prosent av byfolkene i blokk, mot bare én prosent i Iveland. (Hvor er den blokka, forresten?)I Vennesla og Søgne bor 75 prosent av innbyggerne i enebolig, mens 80 prosent gjør det i Birkenes, Lillesand og Songdalen.Til sammen er det 28.269 eneboliger i Kristiansand-regionen, 8303 rekkehus og 7932 blokkleiligheter. VISSTE du at

viriliteten er mye høyere på bygda enn i byen? I hvert fall er det prosentvis langt flere småbarn under ni år ute på landet. Mens 14,7 prosent av søgnefolk er småbarn og 13,9 prosent av birkenesingene er småbarn, er bare 12 prosent av kristiansanderne under ni år. For ordens skyld: Tallene kan ha sammenheng med boligpriser og behov for eneboliger, og skyldes kanskje ikke utelukkende forplantningsevne. VISSTE du at

myten om ungdom som ikke orker bygda, faktisk ikke er en myte? For selv om barna bor på landet, flytter de til byen når de er ferdig med tenårene. 13,4 prosent av kristiansanderne er mellom 20 og 29 år. I alle nabokommunene er tallet langt lavere. Studieplassene er i byen, en annen forklaring er at pubene også er det. VISSTE du at

ungdommen slett ikke er verre enn før? Mens det i 2001 var 1026 kristiansandere mellom 18 og 25 år som ble straffedømt, sank tallet til 860 i fjor. For ungdom under 18 år har antall straffedømte gått ned fra 477 i 1999 til 342 i fjor.De unge jobber mer enn før også. Mens det i 1994 var tusen ungdommer under 24 år uten noe å gjøre i Kristiansand, var tallet i fjor sunket til 300 - og det synker stadig. Svaret ligger kanskje ikke i mindre dovenhet, men i generelt meget gode tider.Tekst: Odd I.R. Uleberg odd.inge.uleberg@fvn.no - 38 11 36 48