Kristiansand I Kristiansand er det 4,4 elever per data.— Dette er nokså standard, sier Oddbjørn Egeland, it-rådgiver i skoledirektørens stab. Kommunen har ikke noe mål om å ha så stor datatetthet som Mandal. - Det handler om økonomi og politisk vilje. Det er satset mye på digitale ressurser generelt i skolen i Kristiansand. Han sier det er stor forskjell på skolene i Kristiansand. Torridal blir trukket frem som en skole som har god datatetthet, mens det er et problem på Grim. - Når skolen kjøper inn utstyr som de eier, blir det mye trøkk på det, sier Egeland.