Få kriminelle innvandrere

Det er en liten gruppe kriminell innvandrerungdom som gir hele innvandrerbefolkningen et dårlig rykte, viser en ny rapport fra Kriminalforebyggende råd (KRÅD).