Fortsatt konservativt på Sørlandet

Lederen av Arbeiderpartiets kvinnepolitiske nettverk i Vest-Agder, Kari Henriksen, synes det er veldig betenkelig at den svake kvinneandelen i politikken på Agder fortsetter.