Brann i silo i Lillesand

Sent torsdag kveld brøt det ut brann i en silo med treflis hos L-trapp i Lillesand.