Bekker er livsviktige for villaksen

Små bekker og elver i tilknytning til vassdrag er svært viktige for bestanden av villaks, og bør derfor tas godt vare på. Det kommer fram i en doktoravhandling fra Universitetet i Tromsø.