Svindlet med uføretrygd

En 67-åring fra Lillesand må sone 60 dager i fengsel for å ha svindlet til seg 180.000 kroner i uføretrygd.