Forsinkelser i ferjetrafikken

Som følge av gårsdagens forsinkelser blir også dagens avganger forskjøvet.