• FOTO: Direktoratet for naturforvaltning

Sjelden orkidé gjenoppdaget

Den utrydningstruede orkideen Rød skogfrue er funnet igjen i Aust-Agder, etter at den sist ble observert for 56 år siden.