• FOTO: Johs. Bjørkeli

Norsk torsk fra Kina er billigst

Setesdal Mat på Evjemoen tjener penger for første gang. Torsk fisket i Norskehavet, filetert i Kina og brakt tilbake igjen til Setesdal bidrar til dette.