Grovt tyveri fra videregående skole

Tyver har stjålet utstyr til en verdi av 70.000 kroner på Blakstad videregående skole.