Ungdomsskoleelever anmelder nettmobbing

26 navngitte elever fra Hisøy skole har blitt grovt truet og trakassert gjennom e-poster.