- Skare må frifinnes

Advokat Sveinung Søndervik Johnsen, forsvarer til Arne Skare, ba retten om å frifinne den tidligere sognepresten da han avsluttet sin prosedyre i tingretten tirsdag.