Nei til kjøreopplæring på skolen

Fylkesutvalget i Aust-Agder sa i dag nei til prøveprosjektet med førerkortopplæring i videregående skole.