18 millioner til buss og tog

Kristiansand er en av landets beste byer på kollektivtrafikk.