Influensaen er kommet

De som tror at influensaepidemien har startet for lenge siden må tro om igjen. Trøsten er at den kanskje ikke er så kraftig i år.