Tatt med ombygget signalpenn

En 39 år gammel kristiansander står tiltalt for en rekke kriminelle forhold, blant annet bygget han om en nødrakett til håndvåpen.