• VIL HA FORBUD: Biskop Olav Skjevesland i Agder og Telemark bispedømme er én av fire underskrivere på oppfordringen til Samferdselsdepartementet om å vurdere et forbud mot tungtransport på søndager. FOTO: Lars Hoen

Mener søndag er en bra dag for tungtransport

Samferdselsdepartementet ser fordeler med tungtransport på søndager og avviser forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å vurdere et forbud.