- Utspilt sin rolle

Eiendomsmegler Gunnar Sædberg mener boplikten for lengst har utspilt sin rolle langs sørlandskysten.