Vil videreføre energisuksess

Å investere ENØK-tiltak har vist seg å være god butikk for Kristiansand kommune, og rådmannen foreslår tross behov for å spare å bevilge nye millioner til energiprogrammet.