- Hun gikk med angst

Kolleger på Joker Bygland minnes i dag sin drepte kollega med lys og roser.