Alt kan bli kontor og leiligheter

Kristiansand kommune utreder salg av Agder Teater, Aladdin kino, Kongensgate skole og Musikkens hus