Robbet mens han lå og sov

Mens eieren lå og sov i andre etasje, brøt noen seg inn i huset i Brønnstykket i Kristiansand.