• TILBREDTE: Forsker fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Arne Duinker hadde vært og plukket opp fingertare i sjøen ved fyret. Det stekte han, og det smakte som chips! FOTO: Jarle R. Martinsen

Laget mat med tang og tare

Spennende matopplevelser på Lindesnes Fyr søndag.