• STORT PROSJEKT: Slik ser arkitektenes plan for ny svømmehall (i midten) og ny ungdomsskole (til høyre) i Vennesla ut. Prosjektet har en kostnadsramme på oppunder 100 millioner kroner, og Moonlight kan nå bli en del av prosjektet. FOTO: EGERDAHL & NORDBØ AS

Vil flytte Moonlight til sentrum

Ungdomsklubben kan bli flyttet til lokaler i bygdas kommende svømmehall – og spare kommunen for 800.000 kroner i årlige utgifter.