Overforbruket i Songdalen granskes

Kontrollutvalget jobber med å finne årsaken til de økonomiske overskridelsene.