• Markedsfører festivalen: Romfolket får utdelt flyers, program og plakater som skal deles ut i gatene og henges opp i byen - til gjengjeld får romfolket lønn får arbeidet. (Dette er et illustrasjonsfoto) FOTO: Kristin Ellefsen

Romfolket skal markedsføre Punkt-festivalen

Kunstnerisk leder i Punkt-festivalen, Erik Honoré, ønsker å endre folks syn på romfolket. Derfor ansetter han romfolk for å markedsføre festivalen.