• SKOGPLANTING: Skogselskapet lærer elevene om treslag og skogplanting. FOTO: Anne-Sofie Havstad

Femteklassinger på gårdsbesøk

Naturfag og samfunnsfag ble formidlet på en ny og spennende måte da disse femteklassingene besøkte Steindal Gård i Lillesand.