• STENGT: Muntlige eksamener for 10. trinn er det eneste som foregår på skolen denne uka, hvis streiken ikke avblåses. FOTO: Hans Jacob Brekke

Lillesand ungdomsskole stengt

For at ungdomsskolen ikke skal skitnes til under eksamen har de laveste trinnene fått fri.