• Bjørgulv Sverdrup Lund (Høyre) leder arbeidet med mer likestilling i Agder. Han er kritisk til hvilke konsekvenser økt kontantstøtte har for Agder. Han er redd den fører til at kvinner velger å være hjemme, og at barn som trenger det ikke kommer i barnehage. Her er Lund på et felles fylkesting tidligere i år. FOTO: Torstein Øen

Vil ha mindre kontantstøtte og mer pappaperm

Høyres fylkesordfører, Bjørgulv Sverdrup Lund, frykter at økt kontantstøtte vil gjøre det vanskeligere å bedre levekårene og få mer likestilling i Agder.