• 2017: Den nye Varoddbroa skal stå ferdig i 2017, og koster 550 millioner kroner. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Skeptisk til ny Varoddbro

Miljøpartiet de Grønne vil heller ha bedre busstilbud og lavere billettpriser enn ny Varoddbro.