Trafikkulykke i Arendal

Mindre personskade på 18 år gammel mann.