• "I bestemors fotspor" handler om livet langs kysten, fra Harkmark i vest til Åkerøya i øst, men aller mest om Søgne. FOTO: Arnfinn Håverstad

Om kvinner som limte kysten

Denne boka handler langt mer om skjebner enn oppskrifter. Men noe måtte det lokkes med, for å få eldre kystkvinner i tale.