Bompenger i minst 20 år til

Samtidig som det forlås innføring av rushtidsavgift ønsker Kristiansand å få fatt i nye statlige midler til såkalte bypakker. Det betyr ytterligere 20 år med bompenger og rushtidsavgifter.