• vil slå sammen fylker: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ser for seg en større region enn ett felles Agder. FOTO: scanpix

Ønsker størreregionreform

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil flytte makt fra Stortinget til større regioner. Han vil også at politikerne på nytt overtar styringen av sykehusene.