• PLANLEGGING: Ordfører Tore Askildsen med kartet over Mandal der det etter hvert skal tegnes inn hvor den nye E 39 skal gå. FOTO: Jarle R. Martinsen

Ordfører-samarbeid om E 39

Ordførerne i Mandal, Søgne og Lindesnes har inngått et formelt samarbeid for å få fortgang i E 39-utbyggingen.