• DREPT: Denne sauen ble funnet drept på Lauvrak i Froland i august. Statens Naturoppsyn konkluderer med at ulv står bak. FOTO: arkiv

Resultatløs ulvejakt

Skadefellingstillatelsen på ulv i fem Aust-Agder-kommuner blir ikke forlenget, men om tre uker starter lisensjakt etter én ulv i hele fylket.