Ingen nye bevis som kan frifinne Kristiansen

Gjenopptakelseskommisjonen mener at drapsdømte Viggo Kristiansen ikke har noen nye bevis som gir ham rett til å få prøvd sin sak på nytt. Kommisjonen mener argumentene er resirkulert.