• FACEBOOK: Sylwia Obuchowicz ved barnevernsvakta i Kristiansand forstår at foreldre prøver alt, og at en del tyr til sosiale medier for å etterlyse barn på rømmen. FOTO: Torstein Øen

107 barn fra Agder på rømmen siden nyttår

Siden nyttår har politiet på Agder registrert 107 barn som har rømt eller uteblitt i til sammen 233 ganger fra institusjoner, fosterhjem og familien.