• SPRENGER SKOLEN: De er ikke så mange, elevene og lærerne ved Fjellgardane skule på Hovden, men kapasiteten er for lengst sprengt. Rektor Askild Jensen (fremst til v. )og hele skolen er glad for at rektors sidemann, Bykle-ordfører Jon Rolf Næss og resten av kommunestyret har bevilget nær 20 millioner kroner slik at skolen igjen kan tilfredsstille kravene de har lov til å stille. FOTO: JOHS. BJØRKELI

Jubel over "ny" skole på Hovden

Snart er trange doer, overfylte korridorer, klasserom og arbeidsrom historie ved Fjellgardane skule på Hovden. Skolen skal bygges ut for nær 20 millioner kroner. Elevene får til og med amfi og scene i skolegården.