• Slike istapper finnes over hele Kvadraturen vinterstid, og kommunen minner om at det er huseiers ansvar å få dem fjernet. Disse istappene langs veggen til kafeen "Hos Naboen" må vekk, fastslår Jon P. Langfeldt, avdelingsingeniør i Kristiansand Ingeniørvesen. FOTO: Torstein en

- Pass på!

En lang og kald vinter har latt byens istapper vokse seg store. — Huseierne er ikke flinke nok til å fjerne isen, sier Jon P. Langfeldt.