Sara Lund/Claes Schmidt ventet 40 år med å stå frem som transperson. Det var mye lettere for han å komme ut enn det han hadde regnet mked. Sara Lund/Claes Schmidt ventet 40 år med å stå frem som transperson. Det var mye lettere for han å komme ut enn det han hadde regnet mked. Foto: Jonas Oden Ulset

Mener barn blir fratatt muligheten til å velge sin egen kjønnsidentitet