• Sara Lund/Claes Schmidt ventet 40 år med å stå frem som transperson. Det var mye lettere for han å komme ut enn det han hadde regnet mked. FOTO: Jonas Oden Ulset

Mener barn blir fratatt muligheten til å velge sin egen kjønnsidentitet

– Allerede i barnehagen bør barn få vite at de faktisk har valgmuligheter. Dette mener Sara Lund/Claes Schmidt som etter 40 år i «sitt eget fengsel» stod frem som transperson.