• Kristiansand Havn sa nei til å betale 37 millioner som erstatning for bygg som skal rives når en tomtefesteavtale går ut om to år, og risikerer nå å måtte ut med ytterligere åtte millioner. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Havna må ut med 45 millioner

Kristiansand Havn må ut med drøye 45 millioner kroner for eiendommene som havna overtar fra Kristiansand Ferdigbetongfabrikk.